Menu

Conca hidràulica.
Energia hidràulica.

Presa.
Energia hidràulica.

Avantatges i inconvenients de l'energia hidràulica

Avantatges i inconvenients de l'energia hidràulica

L'energia hidràulica és una font d'energia renovable que utilitza l'aigua per generar energia. Normalment, aprofita l'energia potencial de l'aigua a una determinada alçada per generar turbines i amb elles, electricitat.

El mecanisme de funcionament és el d'aprofitar l'energia potencial de l'aigua a certa altura, es deixa caure per convertir aquesta energia en energia cinètica. Amb l' energia cinètica de l'aigua s'activa una turbina que està connectada a un generador elèctric.

Generalment les instal·lacions encarregades de la producció hidroelèctrica són les centrals hidràuliques. Habitualment aquestes instal·lacions estan ubicades en pantans o llocs on resulta fàcil acumular grans quantitats d'aigua, però també poden estar al mar aprofitant el moviment de les marees.

Les característiques d'aquest tipus d'energia comporten certs avantatges i inconvenients.

Avantatges de l'energia hidràulica

A causa del cicle de l'aigua la disponibilitat d'aigua per a generar energia elèctrica és gairebé inesgotable. Per aquest motiu, l'energia hidràulica és una font d'energia renovable d'alt rendiment energètic.

És una energia neta; no produeix emissions tòxiques a diferència de l'energia fòssil durant el seu funcionament amb el que no contribueix a l' efecte hivernacle.

Per al funcionament de les centrals hidroelèctriques es necessita la construcció d'embassaments per emmagatzemar aigua. La construcció d'embassaments permet gestionar la producció d'electricitat segons la demanda. El emmagatzemar aigua en un embassament és l'equivalent de les bateries en l'energia solar fotovoltaica.

La construcció d'embassaments permet la gestió del cabal del riu i suavitzar l'efecte de les crescudes ràpides del cabal en èpoques de pluja.

Avantatges econòmics

Un avantatge important de l'energia hidràulica és la independència de la volatilitat dels preus dels combustibles fòssils. És immune a la pujada o baixada dels preus del petroli, el carbó o el gas natural. A més, no cal l'extracció del combustible ni el seu transport cap a la planta elèctrica, el que suposa un important estalvi econòmic.

Les plantes hidràuliques també tendeixen a tenir vides econòmiques més llargues que les plantes elèctriques que utilitzen combustibles. Els costos d'operació són baixos perquè les plantes estan automatitzades i necessiten poques persones per a la seva operació normal.

Inconvenients de l'energia hidràulica

Construcció d'una central hidràulica El principal inconvenient de l'energia hidràulica és que la construcció d'una planta d'energia hidràulica comporta la construcció de grans embassaments. Aquests embassaments, depenent d'on es construeixin, pot inundar importants extensions de terreny del que podria significar pèrdua de terres fèrtils i propietats (s'ha arribat a inundar pobles sencers) i danys mediambientals i l'ecosistema.

Els efectes de la construcció d'una central hidroelèctrica en l'ecosistema són diversos depenent de les característiques del lloc. Un important inconvenient de l'energia hidràulica és que les preses i embassaments poden ser destructives als ecosistemes aquàtics especialment en aquelles espècies aquàtiques que necessiten migrar per reproduir-se.

La regulació del cabal d'aigua riu avall també implica certs desavantatges. Aquesta característica canvia els ecosistemes al riu aigües avall. L'aigua que surt de les turbines no té pràcticament sediment. Això pot donar com a resultat l'erosió dels marges dels rius o el retrocés dels deltes a la desembocadura de determinats rius.

Quan les turbines s'obren i tanquen repetides vegades, el cabal del riu es pot modificar dràsticament causant una alteració en els ecosistemes.

valoración: 4.6 - votos 8

Última revisió: 31 de octubre de 2018