Menu

Conca hidràulica.
Energia hidràulica.

Quins són els avantatges i desavantatges de l'energia hidràulica?

Quins són els avantatges i desavantatges de l'energia hidràulica?

L'energia hidràulica és un tipus d'energia renovable que utilitza la força de l'aigua. Habitualment l'energia hidràulica s'utilitza per produir electricitat però també hi ha aplicacions on s'utilitza directament per obtenir un treball mecànic.

Les instal·lacions encarregades de la producció hidroelèctrica són les centrals hidroelèctriques. Aquestes plantes es basen en dos conceptes: l'energia potencial i cinètica.

La major part de les centrals hidràuliques aprofiten l'energia potencial entre dos punts. Quan es deixa caure l'aigua, adquireix velocitat (energia cinètica). Altres tipus de centrals aprofiten l'aigua en moviment directament (rius).

L'aigua en moviment acciona les turbines hidràuliques que estan connectades a un alternador elèctric.

Quins són els avantatges de l'energia hidràulica?

Els beneficis de l'energia hidràulica són els següents:

1. És inesgotable i per tant renovable

Gràcies a el cicle de l'aigua la disponibilitat d'aigua per a generar energia elèctrica és gairebé inesgotable. Per aquest motiu, l'energia hidràulica és una font d'energia renovable d'alt rendiment energètic.

2. Es tracta d'una energia neta

L'energia hidroelèctrica és una energia neta; no produeix emissions tòxiques a diferència de l'energia fòssil durant el seu funcionament amb el que no contribueix a l'efecte hivernacle.

3. Permet regular la producció segons la demanda

La construcció de preses i embassaments permet generar electricitat segons la demanda. El emmagatzemar aigua en un embassament és l'equivalent de les bateries en l'energia solar fotovoltaica.

4. Facilita la gestió de cabals

La construcció d'embassaments permet la gestió del cabal del riu i suavitzar l'efecte de les crescudes ràpides del cabal en èpoques de pluja.

5. Avantatges econòmics

El cost de l'energia hidroelèctrica no depèn de la volatilitat dels preus dels combustibles fòssils (el petroli, el carbó o el gas natural). A més, no cal l'extracció del combustible ni el seu transport cap a la planta elèctrica.

Les plantes hidràuliques també tendeixen a tenir vides econòmiques més llargues que les centrals tèrmiques que utilitzen combustibles fòssils. Els costos d'operació són baixos perquè les plantes estan automatitzades i necessiten poques persones per a la seva operació normal.

Quins són els inconvenients de l'energia hidràulica?

Els inconvenients de l'energia hidràulica són els següents:

1. Implica la construcció de preses i embassaments

El principal inconvenient de l'energia hidràulica és que la construcció d'una planta d'energia hidràulica comporta la construcció de grans embassaments.

Quins són els avantatges i desavantatges de l'energia hidràulica?

Aquests embassaments, depenent d'on es construeixin, poden inundar importants extensions de terreny. La inundació implica la pèrdua de terres fèrtils i propietats i danys mediambientals i a l'ecosistema. S'ha arribat a inundar pobles sencers.

2. Perjudica alguns ecosistemes

Els efectes de la construcció d'una central hidroelèctrica en l'ecosistema són diversos depenent de les característiques de l'indret.

Un important inconvenient és que les preses i embassaments poden ser destructives als ecosistemes aquàtics. Especialment per a les espècies aquàtiques que necessiten migrar per reproduir-se.

3. Afecta el cabal riu avall

La regulació del cabal d'aigua riu avall implica el canvi en els ecosistemes. L'aigua que surt de les turbines no té pràcticament sediment afectant a l'erosió dels marges dels rius o el retrocés dels deltes a la desembocadura dels rius.

Quan les turbines s'obren i tanquen repetides vegades, el cabal del riu es pot modificar dràsticament causant una alteració en els ecosistemes.

Autor:
Data de publicació: 9 de maig de 2018
Última revisió: 7 de novembre de 2020