Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Ley de Watt: fórmula, relació amb la llei d'Ohm i ús

Ley de Watt: fórmula, relació amb la llei d'Ohm i ús

La ley de Watt defineix la relació entre potència, intensitat de corrent i voltaje en un circuit elèctric. La ley de Watt estableix que: “la potència d'un circuit o aparell elèctric és el producte del seu voltatge i la corrent que circula per ell”.

Aquest consum d'energia elèctrica d'un circuit ve determinat per la potència. A la seva vegada, la potència depèn de la resistència de l'aparell, el voltatge d'entrada i la corrent que fluye a través de la resistència.

Fórmula de la ley de Watt

La fórmula de la ley de Watt es presenta de la següent forma:

P = V · I

Donde

El consum de la potencia eléctrica es mide en vatios (W), el voltaje en voltios (V) y la unidad de medida de la intensidad es el amperio (A).

En aquesta fórmula es pot comprovar que la potència consumida és directament proporcional a la diferència de voltatge d'entrada i sortida ia la intensitat.

Hi ha tres fórmules possibles per calcular la potència elèctrica en un circuit.

Ley de Watt: fórmula, relació amb la llei d'Ohm i ús

Quina relació existeix entre la ley de Watt i la ley de Ohm?

La ley de Watt relaciona la potència amb el voltatge i la intensitat de corrent. Per otro lado, la ley de Ohm relaciona el voltaje amb la intensitat de corrent i la resistència elèctrica d'un circuit.

La fórmula de la ley de Ohm és:

V= I·R

Donde

  • V es el voltaje.

  • I és la intensitat de corriente.

  • R es la resistència elèctrica que ofereix un circuit mitjà en ohmios.

Dado que amb les lleis usan les mateixes quantitats elèctriques, a menudo es combina per obtenir algunes equacions útils.

¿Per a què serveix la ley de Watt?

Algunes de les aplicacions de la llei de Watt inclouen:

  • Medició de la quantitat d'energia real que un generador elèctric pot produir.

  • Medició de la potència elèctrica que pot consumir un edifici.

  • Si coneix la potència i la tensió del components elèctrics, es pot medir la intensitat de corrent. Per un altre costat, pot obtenir el voltatge si coneix la potència i la intensitat de corrent.

  • Les fórmules obtingudes de la combinació de la ley de Watt i la ley de Ohm es poden aplicar per determinar la resistència elèctrica d'un components.

Autor:

Data de publicació: 16 de desembre de 2021
Última revisió: 15 de desembre de 2021