Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Llei de Watt: fórmula, relació amb la llei d'Ohm i ús

Llei de Watt: fórmula, relació amb la llei d'Ohm i ús

La llei de Watt defineix la relació entre potència, intensitat de corrent i voltatge en un circuit elèctric. La llei de Watt estableix que: “la potència d'un circuit o aparell elèctric és el producte del voltatge i el corrent que hi circula”.

Aquest consum denergia elèctrica dun circuit ve determinat per la potència. Alhora, la potència depèn de la resistència de l'aparell, el voltatge d'entrada i el corrent que flueix a través de la resistència.

Fórmula de la llei de Watt

La fórmula de la llei de Watt es presenta de la manera següent:

P = V · I

On

El consum de la potència elèctrica es mesura en watts (W), el voltatge en volts (V) i la unitat de mesura de la intensitat és l'amperi (A).

En aquesta fórmula es pot comprovar que la potència consumida és directament proporcional a la diferència de voltatge dentrada i sortida ia la intensitat.

Hi ha tres fórmules possibles per calcular la potència elèctrica en un circuit.

Llei de Watt: fórmula, relació amb la llei d'Ohm i ús

Quina relació hi ha entre la llei de Watt i la llei d'Ohm?

La llei de Watt relaciona la potència amb el voltatge i la intensitat de corrent. D‟altra banda, la llei d‟Ohm relaciona el voltatge amb la intensitat de corrent i la resistència elèctrica d‟un circuit.

La fórmula de la llei d'Ohm és:

V= I·R

On

  • V és el voltatge.

  • I és la intensitat de corrent.

  • R és la resistència elèctrica que ofereix un circuit mesurat en ohms.

Atès que les dues lleis usen les mateixes quantitats elèctriques, sovint es combinen per obtenir algunes equacions útils.

Per què serveix la llei de Watt?

Algunes de les aplicacions de la llei de Watt inclouen:

  • Mesurament de la quantitat denergia real que un generador elèctric pot produir.

  • Mesurament de la potència elèctrica que pot consumir un edifici.

  • Si es coneix la potència i el voltatge del component elèctric, es pot mesurar la intensitat de corrent. D'altra banda, es pot obtenir el voltatge si se'n coneixen la potència i la intensitat de corrent.

  • Les fórmules obtingudes de la combinació de la llei de Watt i la llei d'Ohm es poden aplicar per determinar la resistència elèctrica d'un component.

Autor:

Data de publicació: 16 de desembre de 2021
Última revisió: 15 de desembre de 2021