Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Components de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes

Components de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes

Les instal·lacions fotovoltaiques autònomes són aquelles instal·lacions que es troben aïllades de la xarxa elèctrica. Tota l'energia elèctrica que generen els panells solars és consumida directament.

Aquest tipus d'instal·lacions fotovoltaiques estan pensades per als casos en què el cost del manteniment i instal·lació de les línies elèctriques no és rendible. Per exemple, aquest seria el cas de refugi de muntanya.

El principal element de les instal·lacions fotovoltaiques autònomes és el panell fotovoltaic. El panell fotovoltaic és l'encarregat de transformar la radiació solar en energia elèctrica en forma de corrent continu.

Avantatges i desavantatges de les instal·lacions solars autònomes

Les instal·lacions solars fotovoltaiques aïllades tens l'avantatge que no depenen d'elements externs per a proveir-se de energia i el cost directe del quilowatt hora d'energia és zero.

D'altra banda té certs inconvenients. El desavantatge principal d'aquest tipus de font d'energia renovable és la dependència de les variació de la radiació solar rebuda. La radiació solar que rebrà el panell fotovoltaic depèn de l'horari solar, de la inclinació del Sol a les diferents hores del dia i en els diferents hores de l'any i de la climatologia. Les hores solars de radiació es poden calcular. El que no es pot calcular és la quantitat d'hores i de dies ennuvolats que es va a tenir de forma exacta (estadísticament si que es pot obtenir).

A diferència de les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa, cal preveure un sistema de acomulació d'energia per poder-la usar en aquelles hores que els panells fotovoltaics no generen electricitat per què no reben radiació. Les instal·lacions connectades a la xarxa no tenen aquest inconvenient ja que el sobrant d'energia es pot subministrar a la xarxa elèctrica genera i proveir-se de ella quan sigui necessari.

Elements específics per a les instal·lacions solars autònomes

A més dels elements comundes de les instal·lacions solars fotovoltaiques hi ha una sèrie d'elements que són completament necessaris per al funcionament d'aquest tipus d'instal·lacions:

Els acumuladors d'energia elèctrica, que són els encarregats d'emmagatzemar l'energia que van generant les plaques fotovoltaiques en els moments de baix consum perquè es puguin utilitzar en els moments de demanda energètica. Generalment es tracta de bateries encara que hi ha algunes instal·lacions on es mezca l'energia soalr amb l'energia hidràulica i s'aprofita l'energia generada en els panells solars per accionar una bomba i pujar aigua a certa alçada. L'aigua a certa altura té energia potencial que pot ser convertida de nou en energia elèctrica en accionar les turbines.

Els reguladors de càrrega són els encarregats tant en el procés de càrrega com en el de descàrrega dels acumuladors (en aquest cas les bateries), estiguin sempre dins de les condicions correctes de funcionament.

Els inversors són els encarregats de convertir l'energia en forma de corrent continu que s'obté en el panell solar a corrent altern. A causa que els panells solars fotovoltaics generen electricitat en corrent continu i que la majoria d'aparells elèctrics que utilitzarem requereixen que l'entrada de corrent sigui en corrent altern necessitarem convertir el corrent continu generat en corrent altern.

   valoración: 3 - votos 6

   Referències

   • www.peigenesis.com Custom connector & cable solutions for harsh environments. hop electronic components to find your custom connector solutions. Built-to-order engineered solutions.
   • eaton.com Diversified power management company and global technology leader in electrical systems for power quality, distribution and control; hydraulics components, systems and services for industrial and mobile equipment; aerospace fuel, hydraulics and pneumatic systems for commercial and military use; and truck and automotive drivetrain and powertrain systems for performance, fuel economy and safety.

   Última revisió: 18 de maig de 2018