Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Energia solar passiva

Energia solar passiva

En el disseny d'edificis solars passius, finestres, parets i pisos estan fets per recol·lectar, emmagatzemar i distribuir energia solar en forma de calor a l'hivern i rebutjar la calor solar a l'estiu. Això es diu disseny solar passiu perquè no implica l'ús de dispositius mecànics i elèctrics.

La clau per dissenyar un edifici solar passiu és aprofitar al màxim el clima local realitzant una anàlisi del lloc precís. Els elements a considerar inclouen la col·locació i la mida de la finestra, i el tipus d'envidrament, l'aïllament tèrmic, la massa tèrmica i l'ombrejat. Les tècniques de disseny solar passiu es poden aplicar més fàcilment als edificis nous, però els edificis existents es poden adaptar o adaptar.

Les lleis de la termodinàmica jugean un paper fonamental en aquest aspecte ja que les transferències de calor i temperatura són la base de l'energia solar passiva.

Diferències entre l'energia solar activa i l'energia solar passiva

L'energia solar es pot aprofitar bàsicament de dues formes:

La diferència principal està en que en l'energia solar activa hi ha un procés de transformació energètica. Mitjançant panells fotovoltaics transforma'ns l'energia solar en energia elèctrica o mitjançant panells solars tèrmics transformem l'energia solar en energia calorífica.

L'energia solar passiva són les tècniques que permet aprofitar l'energia solar directament sense haver de processar-la. Per exemple, depenent del disseny arquitectònic a la construcció d'edificis es pot millorar considerablement l'aprofitament energètic natural.

Tècniques per a l'aprofitament solar passiu

L'energia solar passiva utilitza components com ara la construcció de parets, terres, sostres, finestres, elements de construcció exteriors i paisatgisme per controlar la calor generada pel sol. Els dissenys de calefacció solar intenten atrapar i emmagatzemar l' energia tèrmica de la llum solar directa. El refredament passiu minimitza els efectes de la radiació solar a través d'ombrejat o la generació de corrents de convecció d'aire de ventilació.

Un aspecte important en el disseny d'edificis per a l'aprofitament de l'energia solar passiva està a saber gestionar el flux de corrents d'aire dins l'edifici per capturar la calor a l'hivern i dissipar-a l'exterior a l'estiu.

La il·luminació natural, i la calefacció i refrigeració passives són els principals conceptes solars.

Un bon disseny arquitectònic també ens permet millorar la il·luminació natural. Un edifici comercial pot reduir la seva factura d' electricitat mitjançant l'ús de la llum natural. Es crearà un ambient agradable i reduir els costos d'aire condicionat, perquè també és considerable la quantitat de calor generada per les bombetes i lloes fonts d'il·luminació artificial.

Beneficis de l'energia solar passiva

L'energia solar passiva ser caracteritza pel seu baix cost per a la realització del seu treball. De vegades, aquest cost és fins i tot nul. El cost de manteniment és molt reduït. Durant el seu funcionament no s'emeten gasos d'efecte hivernacle. Tot i això, es continua treballant per a una millor optimització del rendiment i benefici econòmic.

Això no impedeix que sigui necessari seguir treballant optimitzant els sistemes per obtenir un major rendiment i benefici econòmic. L'estalvi i l'eficiència en el consum de l'energia depenen de la mida d'una instal·lació (ja sigui d'energia renovable renovable, ja sigui una instalació convencional). Aquests criteris resulten un major benefici econòmics si són criteris que es consideren des del principi.

Les tecnologies solars passives ofereixen importants estalvis, sobretot pel que fa a la calefacció d'espais. Combinades amb tecnologies solars actives, com l'energia solar fotovoltaica, poden convertir-se, a més, en una excel·lent font d'ingressos.

valoración: 2.7 - votos 7

Última revisió: 14 de febrer de 2018