Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Energia solar passiva. Tècniques, avantatges i exemples

Energia solar passiva. Tècniques, avantatges i exemples

L'energia solar passiva és un tipus d'energia solar en què no s'utilitza cap tipus d'energia externa. L'objectiu és aprofitar la llum del sol de forma directa.

En el disseny d'edificis solars passius els elements constructius estan dissenyats per complir dues funcions:

 1. Recol·lectar, emmagatzemar i distribuir energia solar en forma de calor a l'hivern.
 2. Rebutjar el calor solar a l'estiu.

Aquesta forma de dissenyar es diu disseny solar passiu. No implica l'ús de dispositius mecànics ni elèctrics.

La clau per dissenyar un edifici solar passiu és aprofitar al màxim el clima local realitzant una anàlisi precisa del lloc. Les tècniques de disseny es poden aplicar més fàcilment als edificis nous. No obstant això, els edificis existents també es poden adaptar.

Els elements a considerar inclouen:

 • La col·locació i la mida de les finestres.
 • El tipus de vidre.
 • L'aïllament tèrmic.
 • La masa térmica.
 • L'ombrejat. 

La termodinàmica té un paper fonamental en aquest aspecte. La transferència de calor i temperatura són la base d'aquest sistema.

Aquesta tècnica permet compensar algunes de les desavantatges de l'energia solar ja que redueix l'impacte mediambiental i no requereix l'ús de bateries.

Exemples d'energia solar passiva

Els millors exemples d'energia solar passiva els trobem en l'arquitectura anterior a l'electricitat:

 • Parets gruixudes i aïllades. Impedeixen la sortida de calor a l'hivern i manté l'habitatge fresca a l'estiu.
 • Sostres amb ventilació externa. Els sostres reben una gran quantitat de radiació a l'estiu. Si estan ventilats, aquesta calor es dissipa.
 • Orientació a el sol. Un habitatge orientat al sol és capaç de captar més energia.
 • Vegetació. La presència d'arbres i vegetació implica la presència d'ombres. Les ombres redueixen la radiació solar que es rep. A l'estiu pot ser beneficiós. A l'hivern pot ser perjudicial.

Quina és la diferència entre energia solar activa i passiva?

L'energia solar es pot aprofitar de dues formes:

 • Mitjançant l'energia solar activa. Energia solar fotovoltaica i energia solar tèrmica.

 • Mitjançant l'energia solar passiva.

La diferència principal està en que en l'activa hi ha un procés de transformació energètica. Mitjançant panells fotovoltaics transformem la llum solar en energia elèctrica. D'altra banda, mitjançant panells solars tèrmics transformem la radiació en energia calorífica.

L'energia solar passiva són les tècniques que permeten aprofitar l'energia solar directament sense haver de processar-la.

Depenent del disseny en la construcció d'edificis es pot millorar bastant la quantitat d'energia natural que s'aprofita.

Tècniques per a l'aprofitament solar passiu

L'energia solar passiva utilitza components per controlar la calor generada pel sol. Per exemple: la construcció de parets, terres, sostres, finestres, elements de construcció exteriors i paisatgisme.

Els dissenys de calefacció solar intenten atrapar i emmagatzemar l'energia tèrmica de la llum solar directa. El refredament passiu minimitza els efectes de la radiació solar a través d'ombrejat o la generació de corrents de convecció d'aire de ventilació.

Un aspecte important en el disseny d'edificis està a saber gestionar el flux de corrents d'aire dins l'edifici. Cal poder capturar el calor a l'hivern i dissipar-lo a l'exterior a l'estiu.

Energia solar passiva. Tècniques, avantatges i exemplesUn bon disseny arquitectònic també ens permet millorar la il·luminació natural. Un edifici comercial pot reduir la seva factura d'electricitat mitjançant l'ús de la llum natural. D'aquesta forma s'aconsegueix:

 1. Crear un ambient agradable.

 2. Reduir els costos d'aire condicionat.

 3. Reduir la quantitat de calor generada per les bombetes i les fonts d'il·luminació artificial.

Quins avantatges té l'energia solar passiva?

Els principals beneficis d'aquesta tècnica són els següents:

 • Cost econòmic baix. El cost per a la realització del seu propòsit és baix. De vegades, aquest cost és fins i tot nul.

 • El cost de manteniment és molt reduït.

 • És amable a el medi ambient. No emeten gasos d'efecte hivernacle. Per tant, no contribueix a ll canvi climàtic.

 • L'estalvi i l'eficiència energètica en el consum de l'energia depenen de la mida d'una instal·lació. Ja sigui d'energia renovable o una instal·lació convencional.

Aquests criteris resulten un major benefici econòmics si són criteris que es consideren des del principi.

Les tecnologies solars passives ofereixen importants estalvis, sobretot pel que fa a la calefacció d'espais. Combinades amb tecnologies solars actives, com l'energia fotovoltaica, poden convertir-se, a més, en una excel·lent font d'ingressos.

Resum

L'energia solar passiva és una tècnica en la qual s'aprofita l'energia solar de forma natural. Per a això no es requereixen mecanismes addicionals ni fonts externes d'energia.

La tècnica per aconseguir-ho és un bon disseny arquitectònic optimitzant la posició i les dimensions dels diferents elements constructius (parets, finestres). Així mateix cal tenir en compte els corrents d'aire, quantitat de radiació solar rebuda en totes les èpoques de l'any, etc.

Autor:
Data de publicació: 9 d’abril de 2015
Última revisió: 2 de juny de 2020