Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Avantatges i beneficis de l'energia solar

Avantatges i beneficis de l'energia solar

L´energia solar permet aprofitar l´energia que prové de la radiació solar. Una manera d'aprofitar la llum solar és convertir la radiació en energia elèctrica mitjançant plaques solars o energia tèrmica utilitzant col·lectors solars.

Aquesta font d'energia renovable presenta nombrosos avantatges i desavantatges. Tot i això, en aquest article ens centrarem en els beneficis de l'energia solar:

1. Font d'energia inesgotable

L'energia solar és una alternativa important als combustibles fòssils. Per exemple, un dels desavantatges principals de l'energia fòssil és que es tracta d'un recurs limitat mentre que l'energia solar no té límit.

2. No emet gasos amb efecte d'hivernacle

Les centrals denergia solar tenen la capacitat de generar electricitat sense emetre gasos contaminants del medi ambient que són els causants del canvi climàtic.

Aquest efecte permet reduir la dependència dels combustibles fòssils utilitzats a les centrals tèrmiques convencionals i, per tant, generar corrent elèctric amb un desenvolupament sostenible.

3. Inversió inicial baixa

Actualment el preu dels panells solars i les instal·lacions solars domèstiques ha millorat molt. Amb una inversió inicial, és possible instal·lar panells fotovoltaics per reduir la factura de la llum.

D'altra banda, les instal·lacions solars tèrmiques tenen un cost inicial encara menor i permeten beneficiar-se d'aigua calenta per a ús sanitari i calefacció solar sense cap cost.

4. Cost de manteniment baix

Les instal·lacions solars, especialment en habitatges, tenen l'avantatge que no requereixen un gran manteniment. Els costos en manteniment són mínims ja que només cal netejar els panells solars de tant en tant per mantenir un rendiment alt.

5. Generar electricitat a zones aïllades

Avantatges i beneficis de l'energia solarL'energia solar fotovoltaica és un recurs excel·lent per als llocs de difícil accés o molt lluny de les xarxes elèctriques instal·lades. 

Per exemple, a refugis i cases de muntanya el cost d'una instal·lació solar és molt menor que el cost que suposa instal·lar línies elèctriques fins al lloc.

6. És l'origen de la majoria de les fonts d'energia

Lenergia que prové del Sol té una incidència directa sobre la major part de les altres formes denergia; vegem-ne alguns exemples:

  • L'energia eòlica aprofita l'energia del vent que es mou degut a la diferència de temperatures provocades pel Sol.

  • Els combustibles fòssils són el resultat de residus vegetals i animals que fa milions d'anys feien servir el Sol per fer la fotosíntesi.

  • L'energia hidràulica es beneficia del cicle de l'aigua, el qual l'energia solar té un paper fonamental en l'evaporació.

7. Gran versatilitat en petites aplicacions

L'energia solar fotovoltaica es fa servir en una gran quantitat d'aplicacions i dispositius que no requereixen grans quantitats d'energia. Alguns exemples són:

  • Calculadores: alguns daquests dispositius es beneficien de la tecnologia fotovoltaica per estalviar lús de piles galvàniques.

  • Il·luminació urbana: alguns ajuntaments utilitzen plaques solars per alimentar fanals i senyals de trànsit. D'aquesta manera es beneficien de l'energia solar estalviant el cost de fer arribar corrent elèctric a cada lloc.

  • Estacions espacials: la utilització de panells solars a les estacions espacials és fonamental per a l'obtenció d'electricitat.

  • Obtenció d'un treball mecànic: alguns dispositius poden convertir l'energia del Sol en energia mecànica, com els motors Stirling solars.

  • Els concentradors solars es fan servir per alimentar centrals termosolars i també per proporcionar calor a cuines solars.

Autor:
Data de publicació: 23 d’abril de 2018
Última revisió: 30 d’agost de 2022