Menu

Figures geomètriques

Importància de les figures geomètriques

Importància de les figures geomètriques

La importància de les figures geomètriques a les nostres vides és innegable. Des de temps antics, han estat part integral del món que ens envolta i de com ho entenem. Ja sigui a la natura, a l'arquitectura, a l'art oa la tecnologia, les figures geomètriques juguen un paper fonamental.

A continuació mostrem alguns exemples que il·lustren la importància de les figures geomètriques a diferents camps de la vida quotidiana.

Món natural

Comencem pel món natural. Des dels patrons hexagonals a les bresques d'abelles fins a l'espiral d'una petxina de cargol, les figures geomètriques són presents a tot arreu.

La simetria, la proporció i la regularitat que representen aquestes formes són fonamentals per entendre l'estructura i el funcionament del nostre entorn.

Exemples

 • Sistema Solar: Les òrbites dels planetes al voltant del Sol segueixen trajectòries el·líptiques, que són una forma geomètrica fonamental en l'astronomia. Aquestes òrbites del Sistema Solar estan determinades per la interacció de la gravetat i les lleis del moviment planetari de Kepler.
 • Panal d'abelles: Les bresques d'abelles estan compostes per cel·les hexagonals, que maximitzen l'espai i l'eficiència en l'emmagatzematge de mel i pol·len.
 • Conquilles de cargol: Moltes petxines de cargol exhibeixen una espiral logarítmica, coneguda com a espiral de Fibonacci, que es troba en nombroses estructures naturals.
 • Vidres: Els cristalls minerals poden tenir formes geomètriques perfectament definides, com cubs, octaedres o prismes, a causa de la disposició regular dels seus àtoms.

Arquitectura

A l'arquitectura, les figures geomètriques són la base de tot disseny. Des dels cercles i les línies rectes a l'arquitectura moderna fins als arcs i les voltes a l'arquitectura clàssica, aquestes formes no només proporcionen estètica, sinó també funcionalitat i estabilitat.

Els arquitectes utilitzen principis geomètrics per crear edificis que siguin visualment atractius i estructuralment sòlids.

Exemples

Sagrada Família de Barcelona

 • La cúpula del Panteó de Roma Aquesta cúpula, construïda al segle II dC, és un exemple icònic d'una estructura hemisfèrica, basada en la forma geomètrica del cercle.
 • La Torre Eiffel de París: L'estructura de la Torre Eiffel es compon d'elements d'acer que formen una sèrie de patrons geomètrics, incloent-hi triangles i arcs parabòlics.
 • La Sagrada Família de Gaudí (Barcelona): L'arquitectura d'Antoni Gaudí, com la Sagrada Família a Barcelona, ​​és plena de formes geomètriques complexes, incloent-hi cons, espirals i formes orgàniques inspirades en la natura.

fins que

A l'art, les figures geomètriques han estat una font d'inspiració des de temps immemorials. Des de les formes simples a les pintures rupestres fins a les complexes composicions cubistes del segle XX, els artistes han utilitzat la geometria per expressar idees i emocions.

Les figures geomètriques poden transmetre ordre, equilibri, harmonia o fins i tot caos, depenent de com es facin servir.

Exemples

 • Quadres de Mondrian: L'artista Piet Mondrian va ser conegut per les seves pintures abstractes que presenten línies rectes i blocs de color primari, creant composicions geomètriques equilibrades.
 • Escultures de Calder: Alexander Calder va crear escultures cinètiques que presenten formes geomètriques simples, com cercles i triangles, suspeses a l'aire i en constant moviment.
 • Mosaics islàmics: L'arquitectura islàmica està adornada amb intricats mosaics geomètrics que representen patrons complexos, basats en rajoles que formen estrelles, hexàgons i octàgons.

Tecnologia i enginyeria

A la tecnologia, les figures geomètriques són essencials per al disseny i la fabricació de gairebé tot el que ens envolta. Des dels circuits integrats als nostres dispositius electrònics fins a les estructures dels gratacels passant pel disseny de panells solars, la geometria té un paper crucial en el desenvolupament de productes i l'enginyeria de sistemes.

Els dissenyadors utilitzen programari de modelatge 3D basat en principis geomètrics per crear prototips virtuals de productes abans que es construeixin físicament.

Exemples

 • Microxips: Els microxips utilitzats en dispositius electrònics estan dissenyats amb circuits integrats que segueixen patrons geomètrics precisos, com ara quadrats i rectangles, per facilitar la transferència de dades i la funcionalitat del dispositiu.
 • Gratacels: Els gratacels moderns són dissenyats amb estructures geomètriques que maximitzen l'eficiència de l'espai i la resistència estructural, utilitzant formes com ara triangles, rectangles i trapezis.
 • Programari de modelatge 3D: Les aplicacions de disseny assistit per ordinador (CAD) utilitzen figures geomètriques com a punts, línies i polígons per crear models virtuals de productes abans de la seva fabricació física.

Cultural

A més de la seva importància pràctica, les figures geomètriques també tenen un significat simbòlic profund en moltes cultures.

Per exemple, el cercle s'associa comunament a la unitat i la totalitat, mentre que el triangle pot representar la trinitat o la dualitat. Aquests símbols geomètrics s'utilitzen en rituals religiosos, cerimònies de pas i artefactes culturals com amulets o talismans.

Exemples

 • Art aborigen australià: Les pintures rupestres i els dissenys tradicionals aborígens australians sovint incorporen patrons geomètrics, com a línies ondulades, cercles concèntrics i formes angulars, que transmeten històries, mites i connexions amb la terra.
 • Mandala: Originari de la tradició budista i hindú, el mandala és un disseny geomètric complex que representa l'univers i es fa servir com a eina de meditació i expressió espiritual. Aquests dissenys simètrics sovint inclouen cercles, quadrats i formes florals.
 • Art maia i asteca: Les civilitzacions maya i asteca de Mesoamèrica van crear art que incorporava patrons geomètrics en forma de glifs, jeroglífics i motius arquitectònics. Aquests dissenys geomètrics tenien significats religiosos i cerimonials, i adornaven temples, palaus i objectes rituals.

Educació

A nivell educatiu, l'estudi de les figures geomètriques és important per al desenvolupament del pensament espacial i abstracte en els estudiants.

A través d'activitats com la construcció de models, la resolució de problemes i l'exploració de patrons, els infants i joves aprenen a visualitzar i manipular objectes a l'espai, cosa fonamental per a l'èxit en camps com les matemàtiques, l'enginyeria i l'arquitectura.

Exemples

 • Blocs de construcció: Els nens utilitzen blocs de construcció de diferents formes geomètriques, com cubs, cilindres i prismes, per desenvolupar habilitats de pensament espacial i aprendre sobre la relació entre les formes.
 • Geoplà: Eina educativa que consisteix en una taula amb claus on es poden col·locar bandes elàstiques per crear formes geomètriques i explorar conceptes com àrea, perímetre i simetria.
 • Tangram: Un joc de trencaclosques xinès que consisteix en set peces geomètriques (cinc triangles, un quadrat i un romboide) que es poden reorganitzar per formar diferents figures, ajudant a desenvolupar habilitats de resolució de problemes i geometria espacial.
Autor:
Data de publicació: 15 d’abril de 2024
Última revisió: 15 d’abril de 2024