Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Bateries solars

Bateries solars
Les bateries tenen la funció d'acumular l'energia que reben dels panells fotovoltaics. Quan hi ha consum, l'electricitat la proporciona directament la bateria i no dels panells.
valoración: 3 - votos 6

Última revisió: 8 de juny de 2017

Tornar